Zijn wij ECHT vrij? Het einde van al het kwaad

Nog nooit eerder in de geschiedenis zijn de elementen zo opgesteld geweest tegen het kwaad, dat zich uit in tirannie en slavernij, als nu het geval is.

De dromen die branden in de harten van miljarden mensen zijn de laatste millenia steeds sterker geworden.

De kinderen van deze wereld zijn een bevrijding uitslavernij verschuldigd, die weinigen kunnen begrijpen.

Dit is het meest opwindende tijdperk in de geschiedenis van de mens; het is het begin van de vrijheid van de mensheid. Het tijdperk van de oorlogen op aarde is voorbij.

Als u ervan overtuigd bent dat u toch ECHT vrij bent, is het hoog tijd dat u dit gratis E-book Het einde van al het Kwaad leest.

Het zal ogen openend voor u zijn.

Met dan aan onze bron: AchterDeSamenleving.nl

LoveLightValley.com

Hoe weet ik of ik een lichtwerker ben?

Lichtwerk is een bepaalde vorm van werken met energie en elk wezen beschikt over energie. Het verschilt van mens tot mens hoe we hiermee omgaan.

Lichtwerkers zijn vaak door bepaalde gebeurtenissen in hun leven bewust geworden van het sterker worden van hun energie, en dat deze energie hun in staat stelt in contact te komen met lichtwezens uit een andere dimensie. Deze lichtwezens observeren ons in de wereld waar wij leven en zenden boodschappen om ons te informeren over aankomende veranderingen die wij en de aarde zullen ondergaan. De energie wordt steeds sterker, en bij veel mensen wordt ook hun eigen energie sterker.

Kenmerken van Lichtwerkers:

  • Lichtwerkers voelen zich vaak anders, buitengesloten, eenzaam en onbegrepen;
  • Lichtwerkers kunnen hun draai niet vinden binnen organisatiestructuren en banen. Van nature hebben lichtwerkers een anti-autoritair temperament, ook al zijn ze nog zo timide en bescheiden. Dit heeft te maken met het wezen van hun opdracht;
  • Lichtwerkers voelen zich aangetrokken tot hulpverlening, het therapeutisch begeleiden of mensen te onderwijzen. De drang om hulp te verlenen is innerlijk heel duidelijk aanwezig;
  • Lichtwerkers hebben een spiritueel levensbesef en dragen herinneringen mee van de niet aarde lichtsferen waar ze vandaan komen. Lichtwerkers kunnen heimwee naar de lichtsfeer voelen en zich een vreemde voelen op de aarde;
  • Lichtwerkers hebben een natuurlijk respect voor het leven, dat zich vertaalt in liefde voor alles wat leeft;
  • Lichtwerkers zijn zachtmoedig, gevoelig en invoelend. Lichtwerkers hebben moeite met het omgaan van agressie en voor zich zelf op te komen. Lichtwerkers kunnen dromerig, zweverig of zeer idealistisch zijn en onvoldoende geaard;

Lichtwerkers hebben vele levens geleefd op aarde die in het teken stonden van spiritualiteit of Godsdienst. Vaak hadden ze eerder een leven als monnik, non, kluizenaar, heks, sjamaan, medicijnvrouw, priester(es) etc. Zij waren in hun vele levens degenen die de “brug” sloegen tussen de aarde en de wereld aan “gene zijde”. Ze werden of gerespecteerd of afgewezen en vervolgd. Velen zijn op de brandstapel geeindigd om de vermogens die ze bezaten. Trauma’s van vervolging hebben in de ziel diepe sporen achtergelaten. Lichtwerkers beschikken vaak over een andere uitgangspositie en dat geeft ze potentie tot snellere bewustwording, maar de potentie kan ook door factoren geblokkeerd worden. Lichtwerkers hebben een zware karmische last op hun schouders genomen, waardoor zij bepaalde tijd het spoor bijster kunnen zijn geraakt. Wanneer Lichtwerkers zich door de karmische last heenwerken vinden ze weer het lichtwezen dat ze zijn, en kunnen ze andere begeleiden naar hun ware zelf. Eerst moeten Lichtwerkers hun ware zelf hervinden na een zwaar proces wat ze moeten doormaken met o.a. zelfontkenning, ernstige zelftwijfel, en soms ook hopeloosheid en depressie. Dit is vaak omdat ze zich niet aan kunnen passen aan de bstaande orde en zichzelf daarom veroordelen. Wanneer zij hun natuurlijke licht laten schijnen in hun eigen duisternis zullen zij ook anderen gaan verlichten.

Eventuele ongemakken bij verlichting:

  • Hoofdpijn, misselijkheid, verstrooidheid, een grieperig gevoel en vooral vermoeidheid, welke de gevolgen zijn van herstructurering van ons lichaam. Organen worden aangepast aan een hogere trilling, het systeem veranderd, en dit is niet onlogisch dat je hier last van ondervind.
  • Oorsuizen en hoge tonen in de oren, wijzen op verlichting en aanpassingen in de frequentie. Velen ondervinden ook een tijdelijke hartverandering, waarbij hartkloppingen en een overslaand hart voorkomt. Maak je hierover niet te druk als je weet dat het met het hervinden van je innerlijke zelf is. Je hebt alles onder controle met je ademhaling.

Ons lichaam is een sterk voertuig en kan heel veel aan, mits je gelooft in je kracht. Angst beklemt, maar vertrouwen laat het haar werk goed doen.
Laat de transformatie met een gerust hart doorgaan. Hoofdpijn kan ontstaan als je dingen loslaat. Het is vrijgekomen lang vastzittende energie en dit kan pijnlijk zijn, maar gaat ook weer over.

Alles loopt volgens plan,
probeer niets te beheersen
en laat jezelf transformeren
naar je eigen “Hogere Zelf”
als multidimensioneel wezen.

Met dank aan onze bron: Armina.nl

LoveLightValley.com

The Benefits of Coconut Oil

But the element of the American diet that seems to have had the most swings in it over time is the question of which fats and oils to use (if any).

My father remembers “oleo” as a butter substitute, with a little yellow color packet that he and his brother fought over getting to work into the solid to make it look like butter. Then came margarines that were supposedly much better than butter. Then the debate began about which liquid oil was right- corn, soybean, canola, sunflower, etc. Saturated fats, unsaturated fats, trans fats, and on and on.

Many of the claims made over the years were unsubstantiated or only looked at one single piece of a larger picture to draw conclusions. We seem to finally be swinging back towards more sensible ground and realizing that natural foods- those not fiddled with by man- are the healthiest, and also in moderation. We need a balance of many nutrients, so we should neither exclude a whole category of food (like fats), nor should be concentrate our diets on one (like protein).

While many fats and oils have come in an out of favor (and sometimes in and out of availability due to things like war), a few have shown themselves to have special health benefits when judged over time by the people who have consistently eaten them in their natural form. One of these is coconut oil.

What Makes Coconut Oil Special?

Throughout the years, the native peoples who have eaten coconut oil have been healthy in terms of few chronic medical problems and body weight. Despite the saturated nature of coconut oil, they do not have clogged arteries, high cholesterol, or other problems associated with heart disease. In fact, there are a great many health benefits to eating coconut oil.

Many people find coconut oil easier to digest than some other fats, reducing irritable bowel syndrome. It is a medium chain triglyceride full of lauric acid. The only other place to find this good substance in such abundance is in human breast milk. Lauric acid becomes monolaurin in the body. This is an antibacterial, antiviral, antiprotozoal monoglyceride which combats all kinds of bad things from influenza to listeria to candida to giardia. It’s good for your immune system. It even seems to kill parasitic worms.

The presence of lauric acid also seems to be one of the main reasons for heart health, good metabolism, and proper thyroid function. It contains fewer calories per measure than other oils and those calories are more easily converted to usable energy. That may explain why those who use it often report weight loss. In addition, some athletes feel it boosts their endurance and performance.

Coconut oil contains some Vitamin K, E, and the essential nutrient choline, but it seems to be good at helping the body absorb and use other vitamins and minerals from food. Magnesium and calcium seem to be particularly well utilized in the presence of coconut oil.

Some diabetics report that it stabilizes blood sugar and helps with natural insulin production.

It has a multitude of healing properties also. It has been used in traditional medicine for a host of things. It can be put on wounds and infections, much like honey is. It speeds the healing of bruises. It helps stop tooth decay.

One of the main reasons it is finally getting the recognition it deserves is because coconut oil is safe for use in cooking. Few people are aware that heating most oils to cooking temperatures causes them to break down, and in some cases, form unhealthy compounds. That is not true with coconut oil.

Why Should the Prepper Store It?

Hopefully I’ve given you some reasons to begin using coconut oil just for the health benefits alone. Keeping ourselves healthy will be the best way to go. If I haven’t convinced you yet, let me pose it this way – it is so multi-purpose and has so many good healing properties that you should consider it part of your first aid too.

There are different grades of coconut oil, just like there are for olive and other types of oils. The extra virgin is best for ingestion. The lower grades can be used topically or for soap making.

Space is always an issue for those of us trying to prepare for an uncertain future. If a couple tubs of coconut oil will do everything from popping popcorn to treating my dry skin to getting rid of lice (two more reported benefits), then it belongs in my preps in my opinion. That would be much simpler and space efficient than trying to find and store a separate remedy for each of the health issues listed above.

What is your favorite use or reason for using coconut oil?

Met dank aan onze bron: PreppingToSurvive.com

LoveLightValley.com

25 Things That You Should Do To Get Prepared For The Coming Economic Collapse

Do you think that you know how to prepare for the collapse of the economy?

If so, are you putting that knowledge into action? In America today, people are more concerned about the possibility of an economic collapse than ever before. It has been estimated that there are now three million preppers in the United States. But the truth that nobody really knows the actual number, because a lot of preppers keep their “prepping” to themselves. So what are all of those people preparing for exactly?

Well, survey after survey has shown that “economic collapse” is the number one potential disaster that preppers are most concerned about. Of course that shouldn’t be surprising because we truly are facing economic problems that are absolutely unprecedented. We are living in the greatest debt bubble in the history of the world, the global banking system has been transformed into a high-risk pyramid scheme of debt, risk and leverage that could collapse at any time, and wealthy countries such as the United States have been living way above their means for decades.

Meanwhile, the United States is being deindustrialized at a blinding pace and poverty in this country is absolutely exploding. Anyone that is not concerned about the economy should have their head examined. Fortunately, I have found that an increasing number of Americans are becoming convinced that we are heading for a horrific economic crisis. Once they come to that realization, they want to know what they should do.

And the reality is that “getting prepared” is going to look different for each family based on their own unique circumstances. Some people have a lot of resources, while others have very little. Some people are very independent of the system and can move wherever they want, while others are totally dependent on their jobs and must stay near the cities at least for now.

In addition, it is important to distinguish between the “short-term” and the “long-term” when talking about economic collapse. As I have written about previously, our economic collapse is not going to happen all at once. It is going to unfold over time. In the “short-term”, many are moving money around and are building up “emergency funds” to prepare for the next recession. For the “long-term”, many are storing up food and huge stockpiles of survival supplies in order to be prepared for the total collapse of society. Both approaches are wise, but it is important to keep in mind that different approaches will be needed at different times.

The strategies posted below are a mix of both short-term and long-term strategies. Some will be important for our immediate future, while others may not be needed for a number of years. But in the end, you will be very thankful for the time and the effort that you spent getting prepared while you still could.

The following are 25 things that you should do to get prepared for the coming economic collapse…

Met dank aan onze bron: ActivistPost.com

LoveLightValley.com

Survival Mindset: Preparedness as a Way of Life – Part III

Before you can be mentally and psychologically prepared for a disaster, you will also need to be physically prepared. While the survival mindset is a mental awareness of the need to survive, you cannot get to that place until you have the confidence that you can take care of your physical needs and be self-sufficient without reliance on others.

This is where you need to take some definitive steps to get to that positive and productive mental state.

As mentioned in Survival Mindset Part I and Survival Mindset Part II of this series, everyone has unique needs when it comes to survival. Add to that the variances of the particular emergency or disaster situation and you have hundreds of different variations to the basic survival plan.

To avoid becoming overwhelmed, start small and build up knowledge, skills and supplies over time. Like a little alarm clock in your brain, keep survival and prepping in mind whenever you shop, and especially when you make a major lifestyle decision.

Using the following as a guide, you can begin to embark upon the preparedness journey and do so with fortitude and the motivation to succeed.

10 STEPS TOWARD A POSITIVE SURVIVAL MINDSET

1. Assess the risks and threats unique to your area.

This is not as difficult as you might think. Virtually every state, and most counties and cities have an emergency preparedness website that will outline the specific threats in your area. They may not address universal threats such as a terrorist attack or economic collapse but the resources for identifying those things that may likely affect you are often very thorough.

2. Prepare a bug out kit.

What is a bug out kit? A bug out kit (or B.O.B.) is a bag or pack that you would grab when you had to evacuate in a hurry. A bug out kit is typically stocked with a three day supply of food, water, gear and enough first aid supplies to get you by for a very short period of time.

Bug Out Bag Items

3. Learn to shelter at home.

In most cases, you will always be better off bugging in without leaving your own home. That sounds counter-intuitive but the reality is that there are very few situations that require that you abandon your homestead. (Those include massive destruction where the conditions are dangerous and unsafe.) Sheltering at home includes learning how to seal off unused areas to conserve heat, learning to cook when there is no power, and figuring out what to do about sanitization and basic cleanliness if there is a failure in the water or sewer systems.

4. Start a survival pantry and accumulate a stash of extra food or water.

Identify an area in your home that you can designate as a survival pantry. It can be a closet, a shelf or even an area under the bed so get creative as you find a spot separate from your day to day supplies.

Here you will store food and water that you have set aside for emergency purposes. You can start by adding a few extra items to your grocery cart with each trip to the supermarket. Save old soda bottles and use them to store extra water. As time and budget allow, over time you can increase the quantity of the items in your survival pantry until you feel you have enough to survive for three months, six months, a year or longer.

Hint: An easy way to get started regardless of budget and space constraints is to take the month by month approach as described in 12 Months of Prepping – One Month at a Time.

5. Develop useful survival skills such as fire making, gardening, hunting, or fishing.

You may never need to survive outside and grow or forage for food but, if you are truly going to be self-sufficient, you need actively embrace these skills.

6. Secure your home and learn self-defense.

This topic alone could fill an entire book. Protecting your family and your precious survival goods requires a diligent and concerted approach to home security. Good locks, adequate outdoor lighting, an alarm system and even a dog will help maintain a barrier of protection around your homestead.

Think of this: if people are tired, hungry and upset, they will do whatever it takes to find comfort and relief. Good guys become bad guys and bad guys have weapons. You need to come up with a plan for defending yourself against these bad guys, whether you use a shotgun, a rifle, pepper spray or a baseball bat. Do not ignore the importance of figuring this out in advance. Your life may depend on it.

7. Get to know your neighbors and like-minded members of your community

No man is an island, and there is no place where that applies more than in a survival situation. The problem, though, is that not every man is trustworthy. As mentioned above, there are bad guys (or good guys gone bad due to the stress of the situation) that will come after you. By getting to know your neighbors and like-minded members of your community, you will have someone to watch your back – and your family – in the event you are otherwise engaged.

Likewise, you will be there for them because you have built up a trust well in advance of the need to call that trust in to play.

Something not often mentioned is that you can divide up the skill sets required to survive, at least in the short term. For example, one of you can learn how to build a sustaining fire while another can learn how to catch and clean fish. Simple things, yes, but given the demands of time, you have someone to fill in gaps until you have the time to learn these skills yourself.

8. Know your stuff. Educate yourself.

Expand your knowledge by reading books, watching videos and practicing your survival skills on a regular basis. The internet has a wealth of resources available, but keep in mind that in a grid down situation, the internet and your computers will be down as well. Build up a print library that you can call upon when times get tough and the grid is down. And keep learning.

9. Practice, drill and practice some more.

All the planning in the world will be useless if unrehearsed. Play out different scenarios in your head and think about how you would handle them. Unplug for a weekend and learn to live without power. Eat for a week from the foods in your survival stash. Don’t use the toilet for a few days and learn how you will cope with the lack of sanitization facilities. Keep track of your results; they will help you do better the next time and will greatly enhance your ability to survive if you are ever called upon to use your survival skills.

10. Conquer Fear

Debilitating fear can be one of the greatest hindrances to acquiring a positive survival mindset. Fear of the unknown is a human trait and will always be present. The key is to conquer that fear and wrap your arms around it. Know that it is there and accept it. Then move on with your preparations with the confidence that you have done your best to mitigate personal danger to yourself and your family. Take control of what you know for the rest cannot be changed.

MISSION ACCOMPLISHED: A SUCCESSFUL SURVIVAL MINDSET

The ultimate goal of these last three articles has been to help you develop a Survival Mindset by incorporating survival and preparedness tactics into the fabric of your daily life. Whether this is done one step at a time over the period of a year or in a marathon effort over the course of a month, being prepared requires that you embrace the execution of tasks, skills and mental gymnastics with diligence, perseverance, and enthusiasm. This is not something for the slacker.

The Survival Mindset means you are focused and that you have the self-discipline to navigate a multitude of situations without panic. You have the ability to set priorities and follow though to their completion. And perhaps, most important, you have the ability to accept your human condition with optimism and grace and with a positive and productive attitude toward life and the world around you.

Calm mindset

A Survival Mindset will Bring Peace and Calm in to Your Life

With his healthy mindset, the Prepper takes the concept of survivalism seriously and applies it to his or her own set of circumstances and life choices. Nothing scary, nothing weird and nothing kooky. And certainly nothing to hide from or be ashamed of. It means developing a plan to exist in a healthy, secure, and positive manner with adequate food, clothing, and yes, sources of enjoyment without the fear of helplessness or lack of total control.

THE FINAL WORD

Within yourself you must find the inspiration and courage to embark upon the path of independence so that you are prepared for the unexpected contingencies of life.

And to that end, hold dear the following mantra: Survivalist is not a dirty word!

Met dank aan onze bron: BackDoorSurvival.com

LoveLightValley.com

Survival Mindset: Preparedness as a Way of Life – Part II

Coming to terms with the survival mindset is often the first hurdle that newbie prepper’s must overcome. Once doing so, however, the task of family preparedness becomes easier since each step along the way is defined by unique circumstances specific to geographical area, family situation and current economic status.

Still, even accounting for those individual differences, there are some common factors that we all must consider in our path toward preparedness. For some, these factors will be inconsequential but for others, one or more may be present a challenge. That is not to say that the challenge will be insurmountable – only that is is a valid consideration that will need to be dealt with in one manner or another.

FIVE FACTORS LEADING TO PREPAREDNESS AS A WAY OF LIFE

As I continually mention, the cornerstone of the survival mindset is to first create an environment and a set of goals that meets your own unique requirements. After all, you do not want to be stuck with definitions that are outdated or simply not suitable to your own situation.

But where do you start?

Five factors come to mind: Time, Money, Health, Attitude and Desire.

Time

Coming up with a plan to be self-sufficient takes time. Learning to purify water, determining what foods are right for your family, creating an emergency communication plan; these things take time. For many, the best way to carve out time from busy lives is to treat prepping as a hobby. It can be something you do for fun.

Think about camping. This is a wholesome family activity that will teach you about sheltering from the weather, building a campfire, hiking or walking great distances and a bit of fishing or hunting thrown in for good measure. Perhaps even more important, it helps you learn to be self-entertaining in a power down situation. After all, there are very few, if any, power outlets in the campground or wilderness.

The Two Bugaboos – Time and Money

Money

A big issue for a lot of people is money, and truthfully, it does take take money to prepare. Bottled water, freeze-dried foods, lanterns, battery operated radios, knives and other gear cost money which, for most people in today’s economy, is precious. Still, think about this: Do you eat meat five or more nights a week? Consider cutting that in half by having some meatless meals instead. For a family of four, this could easily save you $40 or more a week. That is $2,080 per year!

How much do you spend a week on fancy coffee drinks? Why not skip the trip to the coffee shop on your way to work and brew a thermos of good coffee at home? What about your cable, satellite TV or cell phone? Do you really need 100+ television channels? Do you really need Wi-Fi on a cell phone? Why not cut these costs in half and spend the savings on survival gear and stored foods?

The possibilities for cutting back are endless and are only limited by your desire to make it happen (which we will get to in a moment).

Health

Health considerations are more difficult to deal with. Included here are the special needs of the very young and the elderly. When formulating your own personal survival plan, you need to take an honest look at your physical capabilities and ensure that your definition and execution of survivalism is realistic. For example, a person that cannot walk without a cane would be hard pressed to go out and chop wood to fuel the fire. This does not mean that there would be no firewood; it just means that reliance on firewood during an emergency would be foolish unless it were stockpiled in advance.

A more serious concern has to do with people that rely on electricity for their medical devices to function or refrigeration for their life sustaining medication. In creating a mindset, these needs must rise to the top. They should be discussed with health care workers well in advance and a plan drawn up so that the individuals involved do not suffer, or worse, die.

Attitude

Let’s move on to attitude.

This is where a positive view of life comes in to play. Notice that we are not saying a positive view of the economy, the planet or anything else other than your own life. The reason you prepare is to keep on living and to stay as comfortable as you can when a disaster or crisis occurs. It means having an optimism that comes from living each day to the fullest and to the best of your ability. It means surrounding yourself with loving relationships and, if appropriate, a spiritual understanding of your place in the universe.

To approach survival or prepping with the attitude that the world is going to end is counterproductive. After all, why prepare if there will be no tomorrow? A positive attitude coupled with a can do attitude, is paramount to your success in creating a positive and productive survival mindset.

Desire

The last thing on the list is simply the desire to do it. If you do not care, you will fail. Why? Because you will approach your efforts in a haphazard manner, perhaps spending the time and spending the money but not seriously taking in to account your needs. You will purchase a survival knife but never take it out of its box. You will purchase a case of Spam, which is something you would never eat in the best of conditions.

To succeed, you must be committed and passionate about what it means to be truly prepared.

THE PREPAREDNESS LIFESTYLE

These days it is becoming quite common to hear people talk about lifestyle this, or lifestyle that. There is the low-carb lifestyle, the minimalist lifestyle, the green lifestyle, the austerity lifestyle – I could go on and on. Quite frankly, a lifestyle is a set of choices by which we define the framework of our lives. It is not something that is thrust upon us – it is something we do willingly as part of our core value system.

Here at Backdoor Survival I talk about the “preparedness lifestyle” where ordinary folks living ordinary lives we quietly go about assessing risks that potentially affect their well being and quietly prepare to overcome those risks by accumulating supplies and skills to get them though no matter what.

THE FINAL WORD

In Survival Mindset Part I I talked about survivalism and this newish term “prepping” which for most folks is a kinder and gentler word without the negative connotations brought on by merely mentioning the word “survivalist”. I also suggested that by asking yourself a few practical questions, you can define survivalism in your own words and under your own terms and thus create a survival mindset.

Today, in Part II, I covered five factors that in one way or another, contribute to establishing preparedness as a way of life. Coming up next is Part III where I outline the “10 steps to a positive survival mindset”.

In closing today I just want to say this: having the motivation and the courage to prepare is simply the right thing to do, in spite of the naysayers and in spite of those that will ridicule. Stay with it and you will be rewarded with the peace or mind that comes in knowing that you have done the best you can to take care of yourself and your loved ones.

Yes, it may at times be a lonely quest. But it also mean that you have adopted the survival mindset and that is a good thing.

Met dank aan onze bron: BackDoorSurvival.com

LoveLightValley.com

Survival Mindset: Preparedness as a Way of Life – Part I

Prepare man with shieldPrepping, survivalism, emergency preparedness, disaster readiness – call it what you will but having the mindset to take care of yourself in good times and bad is the focus of Backdoor Survival. That plus a healthy dose of living strategically and sustainably while having a bit of fun at the same time.

Today I would like to explore the survival mindset and preparedness as a way of life and as a path to self-reliance and independence.

THE SURVIVAL MINDSET

We live in uncertain times. Natural disasters are escalating at an alarming rate, global economies are failing, terrorists are threatening the security of the common man and climate change is affecting the ability of our food chain to provide adequate supplies to the populace. Add to this questionable politics and sneaky corporate policies and we have a recipe for crisis on our hands.

Survival Book 200(Custom)The solution, for many, to these woes is to embrace survivalism. The term “survivalism” is a word that has been around for eons.

Survivalism: An attitude, policy or practice based on the primacy of survival as a value.
. . . from Miriam Webster

Survivalism: The policy of trying to insure one’s own survival or that of one’s social or national group.
. . . from New Oxford American Dictionary

And the person who practices survivalism? That person is typically referred to as a survivalist.

Mention this term to your typical man or woman and you may be looked at with disdain and confusion. After all, aren’t survivalists those Rambo types that live in the woods wearing camouflage clothing and carrying rifles the way the rest of us carry a wallet or pocketbook?

Somewhere along the line, the words Survivalism and Survivalist became dirty words.

To overcome this perception, a more modern term has been coined. A kinder gentler term and one without negative connotations: Prepper.

What specifically is a prepper?

Met dank aan onze bron: BackDoorSurvival.com

LoveLightValley.com

Als preppen niet genoeg is

When Prepping Just Isn’t Enough.

Between the global elite warmongers, the impending financial collapse as the government makes plans to attach pension funds, the new viruses, Monsanto’s GMO seeds running amok and threatening the world’s food supply, and Big Food’s toxic food-like substances in the grocery stores with no regard for actual nutrition, it is clear that we are going downhill fast.

The soothing ”everything-is-just-fine” propaganda is so blatant that even the most die-hard zombie is beginning to see that something is amiss and that a massive change is soon to take place.

Many of us have stocked our homes to the rafters with beans, rice, bullets, and band-aids. Each trip to the store adds more to our stockpiles as we try to get what we need before time runs out. Newbie preppers are feeling even more frantic, wondering how to prepare when each week it takes more money to put less in the grocery cart. (If you’re new to preparedness, here’s a little primer with some great links.)

With the situation looking more grim by the day, it is very clear that stockpiling is not enough. No matter how many cans of green beans you have stored away, one day they will run out. We have become so dependent on the “buy it as you need it” lifestyle that despite our food storage, there are still gaps that must be filled.

And the only way to fill these gaps is through that which is a step beyond prepping…self sufficiency.

Self sufficiency is defined as the ability to provide for oneself without the help of others. No amount of stockpiling gives you true self sufficiency. It is a combination of skills, supplies, attitudes and habits that mean the difference between a person with a great pantry and a true survivor.

Self-sufficiency is for…

The day the grocery stores close their doors or become so expensive that people cannot afford to shop
The day that the FEMA Camp gates open in only one direction
The day that the banks go on an indefinite holiday, after draining depositor savings accounts and pension funds
The day that electricity and heat on demand become so expensive that only the wealthy can afford them
The day that medical care no longer exists for the average person, or is directed by government death panels
The day that a natural disaster or false flag locks down the country and completely, irrevocably changes our way of life

The list could go on and on. These things are hurtling towards us and we must be ready. Self sufficiency, unlike prepping, doesn’t cost a lot of money – it’s about planning and acquiring basic skills and tools. It is about putting your plan into practice before you have no other option but to do so.

What would you do if you could never go to a store again? If you could never have utilities provided by a supplier again? What if you were truly on your own, forever?

For some situations, prepping just isn’t enough. If you don’t have plans for the following, you cannot consider yourself to be truly prepared.

Water

Clean drinking water is one of the most important requirements for survival. Now is the time to figure out how you will get water if your stored water runs out.

Some ideas might be:
– Rain barrels (which are beginning to be illegal in some states)
– Less obvious water collection containers like pools and ponds (don’t forget the roof if you live in an apartment building
– Water purification methods
– Locate nearby lakes, rivers and streams
– Wells (including non-electric pumps)
– Food production

Many people believe that they will just be able to stick some seeds in the ground and feed their families year round. It isn’t that easy. You can only learn the foibles of your bit of ground through trial and error. It takes a lot more veggies than most people think to feed a family for a year. Anything from a blight to bad weather to a horde of hungry bunnies can wipe out all of your hard work and leave you without a bite to store away.
Look into some of these methods:

– Gardening in your backyard or on a balcony
– An aquaponics or hydroponics system
– Raising chickens and other micro-livestock
– Sprouting
– Hunting and foraging (a nice supplement to your diet but a risky plan for long term survival when everyone else has the same idea)
– Full-scale farming
– Rooftop gardening
– Greenhouses and cold-frames
– Food preservation

Not all of us are lucky enough to live in a place where we can grow food outdoors all year long. For the rest of us, food preservation is a lifeline in the winter. A few basic supplies and tools are needed. Just like food production, it’s important to practices food preservation and work out the kinks now, while you still have moderately affordable groceries as a back up. As well, this allows you to rely on healthy, non-GMO foods instead of the inexpensive, highly processed garbage at the stores.
Learn the following skills:

– Canning
– Freezing
– Dehydrating/drying
– Pickling
– Fermentation
– Salting and curing
– Root cellaring
– Reduce dependence on utilities

Whether you live in the country or in a high-rise apartment, you need to take steps to reduce your dependence on electricity at the flip of a switch, water from the tap, heat from the thermostat, and cooking at the turn of a dial. As the divide between the rich and the poor widen, there could one day be a choice between food and electricity.
Your priorities are:

– Water
– Sanitation
– Heat
– Electrical power
– Lights
– Refrigeration or other method of safe food storage
– Cooking methods

Every situation is unique so start now to amass the necessary tools to meet your needs should the lights go out on a long term basis.

Personal defense
This is the sticking point for many people. But if you can’t defend your supplies, your home, and your garden, you don’t really have them at all –you are just using them until someone better armed or tougher comes and takes these things away from you. Look at Argentina’s economic collapse as an example of what could happen – violent crime there increased by 35% in one year. One study went so far as to call property crime a tool of redistribution: ”Overall, these results suggest that property crime has been used as a redistributive tool for the poorest to compensate for their impoverishment during the last decade and in particular during the ultimate crisis in Argentina.

Some solutions for personal defense:

– Arm yourself and learn to use your weapon of choice
– Stock up on ammo while it is still available
– Have secondary methods of defense in which you are proficient
– Learn basic hand-to-hand self-defense skills
– Home security

Not only should you be prepared to defend your home, but you should try to avoid the fight in the first place by securing your property.

– Make your property less accessible by fencing it
– Install heavy doors in reinforced frames
– Install sturdy brackets to hold a bar in place on either side of the doors
– Growing thorny inhospitable plants under windows and on fences
– Place alarms on windows and doors
– Install security cameras (even if they are fake and just have a blinking light)
– Keep a low profile – if no one else has lights or power, cover your windows thoroughly so that they cannot see that you have them
– Don’t be ostentatious – keep your property looking similar to everyone else’s in your neighborhood
– Keep all windows and doors securely locked
– Consider the potential necessity of standing watch in shifts if the situation has thoroughly devolved
– Change your perspective on finances

Devastating financial changes are coming to a location near you. Wouldn’t you prefer to make the cuts now and adjust accordingly, instead of having them forced upon you through evictions, foreclosures, repossessions, and other painful methods? Making some difficult changes now can provide a stable standard of living in a world that is going downhill at breakneck speed. By decreasing your monthly output, you can hang on to necessities.

– Redefine what necessities mean to you
– Get your money out of the banks
– Convert fiat currency to tangibles like seeds, ammo, food, medical supplies, real estate, and precious metals
– Don’t be in debt
– Reduce your monthly expenditures to the bare minimum
– Spend more time at home
– Learn to enjoy productive hobbies
– Prepare for a potential barter-based economy – what skills do you have that could be traded for essential goods and services?

The economic collapse is not some far-fetched, end-of-the-world fantasy. It is the reality that is occurring all around us, incrementally. The collapse that has been occurring since 2008 has been one of 1000 small cuts as income goes down and expenses go up.

No matter how much food you buy, it may not be enough to get you through these difficult times. You must learn to be self-sufficient in order to remain free from the control of those who would offer you sustenance and shelter in return for your fealty.

Instead of a huge, life-changing calamity, consider that it may be the culmination of many small events, rising prices and lower incomes, and the deliberate erosion of our self-sufficiency by those who would control us that cause TEOTWAWKI. (The End Of The World As We Know It).

The lists above aren’t comprehensive – they are jumping off points to apply to your own situations. Wherever you are planted, you need to come to grips with the fact that the world as we know it is undergoing massive changes. Figure out now how to make the best of it and not only survive with your family, but thrive.

Ask the people in Greece whether they regret not having stocked up on food supplies when those items were abundantly available. Ask the people in Argentina whether they feel the need to be armed against roving gangs and home invaders.

Hunger, cold, crime and fear are the daily realities in many countries that once enjoyed a similar standard of living to that of the average North American. Our debt-based standard of living is unsustainable, and you must be able to connect these trends with what is happening in your own country in order to see the need for preparation.

Today, you still have stores at every corner, reliable utilities, and social safety nets in place. These may soon become a thing of the past and if you wait before preparing, your window of opportunity may slam shut.

I’m not suggesting that you stop prepping – your stockpile is vital insurance that can help to cushion you when things go downhill. But along with your food storage and your rocket stoves and your medical supplies, begin creating a self-sufficient lifestyle that will carry you far beyond what mere prepping ever could.

Met dank aan onze bron: ActivistPost.com

LoveLightValley.com