Voorspellingen

Voorspelling 1

De laatste voorspelling van Moeder Shipton

Misschien wat minder bekend dan Nostradamus, maar deze destijds in Engeland woonachtige heks en profete heeft rond 1500 eveneens wonderbaarlijke voorspellingen gedaan over onze tijd.

Daarin wordt gesproken over een vurige draak in de lucht en nieuw land dat zal herrijzen uit de oceaan.

Voor zover we weten heeft ze echt bestaan, een heks en profete geboren in (ongeveer) 1488 en gestorven in 1568. Moeder Shipton’s echte naam was Ursula Southill en haar moeder, Agatha Southill, was een heks, waardoor Ursula als kind al het ‘Devil’s Child’ werd genoemd.

Haar uiterlijk had ze ook al niet mee en dat versterkte haar magische reputatie alleen verder. Richard Head, biograaf van Mother Shipton (een van de velen) schreef in 1648: “Haar lichaam was kort, haar hoofd was lang, met scherpe vurige ogen, haar neus was buiten proportie, van een ongelofelijke lengte, met krommingen en bulten, en voorzien van veel vreemde puisten in verschillende kleuren, zoals rood, blauw en bruin. Haar aanblik was angstwekkend voor de toeschouwers en omdat haar neus ook nog licht gaf was het als met de dampen uit de hel: men had geen ander licht meer nodig.”

In 1500 en 1600 werd ze een bekende naam. Pubs werden naar haar vernoemd, zo ook poppen, helderzienden en winkels vooral in Londen met haar imago en met haar figuur. Moeder Shipton Inn bestaat nog steeds in Portsmouth, in de buurt van de haven. Zeelui zijn altijd bijgelovig. Haar levensgrote figuur staat nog steeds boven de deur in een speciale niche. Haar legendarische naam en bevoegdheden werden folklore over het hele land, vele gebieden van Engeland hebben geschriften in oude archieven van degene die Moeder Shipton hebben bezocht, elke regio heeft zijn eigen vreemde gebeurtenissen met de lokale profetieën.

Toen in 1605 de Grote Pest Plaag Londen teisterde, was er veel gesproken over Moeder Shipton’s woorden; “Zegevierend rijdt de dood door Londen.” Een jaar later de Grote Brand van Londen begon in Pudding Lane, Samuel Pepys schreef in zijn beroemde dagboeken, nog steeds voor het publiek te zien, ‘Mother Shipton’s word is out’ Ze voorspelde dat: de huizen van Londen zullen vallen en mannen lopen op de daken, een verwoeste stad, waar nauwelijks een huis werd overgelaten. Ze voorspelde veel dingen, wat soms jaren of eeuwen duurde voordat mensen ze begrepen.

Van alle profetieën die Moeder Shipton heeft gedaan is haar laatste voorspelling voor ons het meest interessant. Als deze inderdaad rond het jaar 1500 is gedaan en opgeschreven, dan is het verbazingwekkend om het maar zacht uit te drukken. Niet alleen geeft het een duidelijke indicatie dat het gaat om de tijd waarin wij nu leven, maar het spreekt ook over een vurige draak in de lucht.

Omdat deze profetie op rijm is geschreven in oud Engels is het soms lastig om te vertalen. We hebben ons best gedaan en al zal het hier en daar misschien niet honderd procent goed vertaald zijn, de strekking van de profetie is meer dan duidelijk. Wie de voorkeur geeft aan het lezen van de originele Engelse versie kan hier klikken.

Onder de profetie een video die wij kregen als tip van een lezer(dank!), waarin wordt uitgelegd hoe deze profetieën bekend zijn geworden, gecombineerd wat meer algemene informatie en andere voorspellingen.

De laatste voorspelling

In negentienhonderdzesentwintig
Zullen er lichte huizen worden gebouwd van stro en stokken
En het is dan dat er grote oorlogen gepland zullen worden
En vuur en zwaarden zullen over het land vegen.

Het zal lijken alsof beelden levend zijn met losse bewegingen.
Wanneer boten net als vissen onder de zee zullen zwemmen.
Wanneer mensen als vogels de lucht zullen afstropen
Dan zal de halve wereld, gedrenkt in bloed, sterven.

Voor hen die de eeuw uit zullen leven
Zullen dit doen in angst en beven
Ze zullen vluchten naar de bergen en de grotten
Naar de moerassen en woud en wilde vennen.

Want er zullen stormen woeden en de oceanen zullen brullen
Als Gabriël op de zee en het land staat
En als hij op zijn wonderlijke hoorn zal blazen
Dan zullen oude werelden sterven en nieuwe worden geboren.

Een vurige draak zal de hemel doorkruisen
Zes keer voordat de aarde zal sterven
De mensheid zal bibberen en angstig zijn
Voor de zes boodschappers in deze profetie.

Zeven dagen en zeven nachten lang
Zal de mens kijken naar dit vreselijke beeld
De getijden zullen tot boven hun normale hoogte stijgen
En zullen de kusten wegbijten en dan
Zullen de bergen brullen
En aardbevingen zullen de wereld splijten van vlakte tot kust.

Het overstromende water zal zich naar binnen spoeden
En het land overstromen met zo’n geweld
Dat de mensheid angstig zal schuilen in een modderig ven
Al grommend tegenover zijn medemens

Hij legt zijn tanden bloot en vecht en doodt
En verbergt stiekem voedsel in de geheime heuvels
En door de lelijkheid van zijn angst zal hij liegen
En indringers, dieven en spionnen doden.

De mens vlucht in doodsangst weg van het water
En doodt en verkracht en ligt in bloed
Er wordt veel bloed vergoten door de hand van de mens
En dit zal als een bittere vlek op het land rusten

En wanneer de staart van de draak is verdwenen
Vergeet de mens, glimlacht en gaat weer verder
Om de draad weer op te pakken, te laat, te laat.
Want de mensheid heeft haar noodlot verdiend

Zijn gemaskeerde glimlach zijn onterechte grootsheid
Zal dienen om de Goden boos te maken
En zij zullen de draak terugsturen
Om de hemel te verlichten en zijn staart zal slaan
Op de aarde om deze te verwoesten
En de mens zal vluchten, koning, heer en dienaar

Maar langzaam worden ze uitgeroeid
Al zoekende naar de verdwijnende waterbronnen
En mensen zullen sterven van de dorst
Voordat de oceanen omhoog komen en de kust beklimmen
En het land zal breken en opnieuw openscheuren
Je vindt het misschien vreemd, maar het zal gebeuren

En ergens in een land ver weg
Zullen mensen, oh maar een heel klein gezelschap
Hun stevige berg moeten verlaten
Om de aarde te omspannen, maar het zijn maar heel weinig

Wie dit (onleesbaar) overleeft en dan zal
Het menselijk ras weer opnieuw beginnen
Maar, niet op het land wat er al is
Maar op de verrezen bodem van de oceaan, sterk, droog en braak.

Niet iedere ziel op aarde zal sterven
Als de staart van de draak voorbij zwaait
Niet ieder land op aarde zal zinken
Maar deze zullen zich wentelen in stank en stinken
Van rottende lichamen van mens en beest
En van gewassen van het land

Maar, het land dat uit de zee zal rijzen
Zal droog zijn en schoon en zacht en vrij
Van het vuil van de mensheid en zal daarom
De bron vormen voor de nieuwe dynastie der mens
En zij die daar zullen wonen zullen bang zijn
Jarenlang voor de staart van de draak
Maar tijd zal de herinnering vervagen
Je denkt dat dit vreemd is, maar het zal gebeuren

En voordat het ras opnieuw gebouwd zal worden
Komt er een zilveren slang in beeld
En zal een onbekende soort mens uitspuwen
Die zich gaat mengen op de aarde die nu
Is afgekoeld van de hitte en deze mensen zullen
De geesten van de toekomstige mens verlichten
Met hen vermengen en hen laten zien hoe
Ze moeten leven en liefhebben en daardoor
De kinderen het tweede gezicht schenken
Een natuurlijk iets, zodat zij
Waardig en nederig kunnen opgroeien en wanneer dit gebeurt
Zal de Gouden Eeuw opnieuw beginnen.

De staart van de draak is slechts een teken
Van de val en het verval van de mens
En voordat deze profetie klaar is
Zal ik worden verbrand op de brandstapel en zal
Uit mijn verschroeide lichaam mijn ziel zijn bevrijd.
Je denkt dat dit Godslastering is.
Maar dat heb je fout. Deze dingen heb ik door gekregen
Deze voorspelling zal uitkomen.

Zie hier de video.

Met dank aan onze bron: Niburu.co

LoveLightValley.com

–—————————————————————————————————–

Voorspelling 2

GAAT DE ZON ONZE TOEKOMST BEPALEN?

Een wetenschap die steeds meer aan populariteit wint en waar relatief weinig aandacht aan wordt geschonken is remote viewing.
En wat voorspelt één van de beroemdste remote viewers, Ed Dames, nu precies met zijn verhaal over “The Killshot”.

Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, hier nog even een korte samenvatting uit een eerder artikel: Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave) vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de (ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingsbetalers uit te geven aan dit project.

Het programma “Stargate” omvatte het gebruik van deze remote viewing begaafden voor operaties zoals het lokaliseren van kolonel Khaddafi in Libië (zodat de Amerikaanse luchtmacht hem kon bombarderen) en het traceren van een vermist vliegtuig in Afrika. Tijdens de koude oorlog maakten zowel de Russen als de Amerikanen van dit type medium gebruik om militaire operaties van elkaar bloot te leggen.

We hebben eerder deze week in een artikel kunnen lezen, hoe een remote viewer erin slaagde om de laatste vlucht van Amelia Earhart feilloos te reconstrueren. Keer op keer bewijzen remote viewers in de praktijk dat dit fenomeen toch echt werkt. Er zijn een aantal bekende remote viewers, maar vandaag willen we concentreren op iemand die dit werk al heel lang doet, majoor Ed Dames.

Dames voorspelt al vele jaren lang dat het leven op aarde zoals wij dit kennen, zal verdwijnen en dat dit veroorzaakt gaat worden door één of meerdere zonnestormen. In zijn video “The Killshot” legt hij uitgebreid uit, hoe hij aan deze wijsheid komt, wat er gaat gebeuren en wat de tekenen zijn waaraan wij kunnen zien dat en of deze gebeurtenissen dichtbij zijn.

Deze zonnestorm of Killshot, zal zorgen dat bijna alle elektrische circuits doorbranden waardoor er wereldwijd niet of nauwelijks nog communicatie mogelijk is. Satellieten en navigatie zullen niet meer werken. De bevoorrading van winkels zal stoppen en er zal niet of nauwelijks nog energie beschikbaar zijn omdat ook de centrales niet meer zullen werken. Daarnaast loopt de mensheid zelf nog gevaar door straling van de protonen die binnen 24 tot 48 uur het aardoppervlak zullen bereiken. Het is alsof de aarde geraakt worden door een geweldige X-ray (Röntgenstraal of elektromagnetische straal).

killshot

Wij hadden de video “The Killshot” al geplaatst in een eerder artikel, maar vaak is Youtube er als de kippen bij om dit soort video’s te verwijderen onder het mom van copyright schendingen. Dit is dus ook in dit geval gebeurd. Gelukkig hebben we een kopie kunnen vinden die we nu nogmaals plaatsen.

Hoe serieus moet je de voorspellingen van Ed Dames nemen?

Voorspellingen is hier niet het juiste woord. Het zijn beelden van toekomstige gebeurtenissen die een remote viewer ziet. Deze “voorspellingen” van Ed Dames zijn niet nieuw. Ze zijn al jaren bekend en daar zit ook direct een aanwijzing naar de betrouwbaarheid van remote viewing. Zo was Ed Dames te horen in een radiouitzending waarin hij voorspelde dat Japan te maken zou krijgen met op zijn minst een “mini Tsjernobyl”. Zijn waarschuwingen werden door iedereen in de wind geslagen, inclusief de Japanse overheid. De gevolgen daarvan hebben we kunnen zien met de Fukushima ramp in maart 2011.

Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige zonnestormen. Ze zien die, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar wanneer dat is de grote vraag.

Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt. En als zodanig heeft Ed er twee weten vast te stellen. Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan te gebeuren het moment is waarop Noord Korea daadwerkelijk gebruik gaat maken van een kernbom. Geen test, maar het gebruiken van een kernbom op een agressieve manier. Toen hij dit vertelde nam niemand dit serieus omdat Noord Korea geen kernwapens bezat. Nu weten we allemaal dat Noord Korea deze ondertussen wel bezit. Deze bom is tot op dit moment nog niet gebruikt door Noord Korea. Wanneer dit wel gebeurt, dan weten dat de zonnestormen dichterbij zijn gekomen.

De tweede en laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk uitzien als een Space Shutlle. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Daarnaast is het opvallend dat hij noemt dat dit wellicht veroorzaakt wordt door een regen van meteorieten. Ook dit is een fenomeen wat de laatste tijd behoorlijk toeneemt en waarover wij al eerder schreven, zie hier.

Wanneer de grote gebeurtenis dan echt plaatsvindt dan ziet hij beelden van vechtende soldaten wereldwijd die allemaal naar de lucht staren omdat daar iets heel indrukwekkends gebeurt. Zij zullen dan massaal hun wapens neerleggen en naar huis gaan. Waar Ed Dames vooral de nadruk op wil leggen is dat het niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van een leven zoals wij dat nu kennen.

De remote viewers hebben zich ook beziggehouden met “veilige” gebieden op aarde. Gebieden waar men een betere overlevingskans heeft. Op het zuidelijk halfrond hebben ze er daar heel weinig van gevonden, afgezien van een paar plaatsen in Australie. Op het noordelijk halfrond heeft de bevolking een grotere kans om te overleven.

Wel raadt Dames iedereen aan om te zorgen voor een “veilige” plek, weg van de dichtbevolkte gebieden als steden. Hij zegt: “Misschien zal iedereen je nu voor gek verklaren als je je daarmee bezig gaat houden, maar als het één keer zo ver is, dan zullen familieleden en goede vrienden maar wat blij zijn dat je dat gedaan hebt en dat ook zij een plek hebben waar ze naartoe kunnen”.

Als er niet of nauwelijks communicatie mogelijk is en er komt geen gas uit de leiding of het licht gaat niet aan als je de knop omdraait, dan moet je zorgen voor een aantal basisdingen die je absoluut nodig hebt om te kunnen overleven. Het allerbelangrijkste volgens Dames is water. Er zal waarschijnlijk een groot tekort zijn aan drinkwater. Zorg dus dat je voldoende water hebt en uiteraard ook voedsel en brandstof. Deze hele gebeurtenis zal niet eeuwigdurend zijn. Na verloop van tijd zal de zon zich weer normaliseren en kan weer worden begonnen met de opbouw op aarde.

Het zijn de beelden die Ed Dames en zijn ervaren team van remote viewers zien. Wel heeft Ed Dames kort geleden in een interview op Coast to Coast radio gezegd dat wij als mensheid hulp zullen krijgen van buitenaardsen in deze ongetwijfeld moeilijke periode.

Het is niet leuk om dit soort berichten te moeten brengen, zegt hij. Je kunt er ook voor kiezen dit onderwerp te mijden en er geen aandacht aan te besteden omdat het niet “positief” is. Wij vinden dat we deze informatie wel moeten brengen omdat naar onze mening remote viewing niet het werk is van een paar hobbyisten die proberen aandacht te krijgen, maar zo langzamerhand een wetenschap is geworden waar serieuze mensen zich al jarenlang mee bezighouden en waar verbluffende resultaten mee worden gehaald.

Zie HIER de video.

Met dank aan onze bron: Niburu.co

LoveLightValley.com

P.S.: Zoals u zelf kunt nalezen lijken de voorspellingen van Moeder Shipton en Remote Vieuwer Dames nogal op elkaar.
Het opkijken naar de hemel, de meteorieten, het tekort aan drinkwater, en de zilveren slang zullen wel de buitenaardsen zijn.
En zo zijn er nog meer van die vaak eeuwenoude voorspellingen. Zelfs in de bijbel wordt gesproken van 3 dagen duisternis. Waarvan ik het vermoeden heb, dat de onrust rond die 3 dagen, zo’n 7 dagen zal aanhouden. Een periode dat mensen zullen denken dat de aarde zal vergaan. En er grote paniek zal uitbreken.
Tegen die tijd weet u echter dat het hoog tijd wordt dit blog nog eens door te lezen. En dat u nog maar korte tijd heeft om u voor te bereiden op Niburu.

Zeker als u DIT ARTIKEL heeft gelezen.
——————————————————————————————————
Voorspelling 3

Planeet Nibiru al in 1940 bekend, de gevolgen ook (video)

Ver voordat NASA in 1983 liet weten dat er zich waarschijnlijk een onbekende planeet in ons zonnestelsel ophield, was deze al aangekondigd door iemand anders.

Een Chileense astronoom voorspelde in 1940 al dat er een planeet bekend zou worden die de omloopbaan van een komeet zou volgen.

Bij ons in de Westerse wereld hebben waarschijnlijk maar weinig mensen gehoord van Carlos Muñoz Ferrada.

Hij was een Chileense astronoom die in 2001 op 92-jarige leeftijd is overleden en die misschien wel de belangrijkste aanwijzing ooit heeft gegeven voor het bestaan van de planeet Nibiru, of Hercolubus zoals deze soms ook wordt genoemd.

Ruim 43 jaar voordat de infrarode Iris telescoop van NASA in 1983 een onbekende planeet had ontdekt volgens een artikel in de Washington Post, sprak Ferrada hier al over. Dat is zefs ruim 36 jaar voordat in 1976 het beroemde boek van Zecharia Sitchin “De Twaalfde Planeet” verscheen.

Muñoz Ferrada werd beroemd in Chili toen hij op 19 januari 1939 een zware aardbeving voorspelde in zijn land voor 24 januari dat jaar. Op het moment dat hij de lezing gaf, geloofde geen mens in het publiek hem, maar toen op 24 januari 1939 Chili inderdaad werd getroffen door een zeer zware aardbeving die aan tienduizenden mensen het leven kostte, was het een ander verhaal.

De manier waarop hij dit had berekend was volgens een door hemzelf ontwikkelde theorie die hij “geodynamics” noemde. Door de jaren heen bleek keer op keer dat dit door hem ontworpen systeem accuraat aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s kon voorspellen.

Niet alleen kon hij door middel van berekeningen gebeurtenissen op aarde voorspellen, hij ontdekte ook nieuwe planeten en kometen. Op een moment dat deze nog door niemand met een telescoop waren waargenomen.

Het leek alsof hij door zijn berekeningen of andere methoden planeten en kometen al “zag” voordat deze fysiek in beeld kwamen. Uiteraard wekte dit veel verbazing in astronomische kringen. Het gevolg was zelfs dat er bij de oerconservatieve Royal Astronomical Society in Londen een aantal veranderingen werden doorgevoerd vanwege deze Muñoz Ferrada. Er werd besloten dat voortaan een komeet zou worden vernoemd naar degene die deze door berekeningen had “ontdekt” en niet per definitie door degene die de komeet het eerst zag door een telescoop.

Het was het jaar na de beruchte aardbeving in Chili, 1940, dat Ferrada voor het eerst sprak over wat hij toen noemde “een komeet-planeet”. Volgens Ferrada was het een gigantische planeet die echter de ecliptische omloopbaan van een komeet volgt, vandaar de naam cometa-planeta op zijn Spaans. Wat heel bijzonder is, Ferrada zegt dat het een planeet met een staart is.

Deze planeet draait om een verre “zwarte zon”, wat een soort zusterplaneet van onze zon is en die zich op een afstand van 32 miljard kilometer bevindt. Hij beweegt zich volgens Ferrada met drie verschillende snelheden door de ruimte. Met 92 kilometer per seconde in de buurt van de “zwarte zon”, met 76 kilometer per seconde in de buurt van onze zon en voor het overige traject reist de planeet op topsnelheid met 300 kilometer per seconde (eenduizendste van de lichtsnelheid).

Er komt een moment waarop dit hemellichaam voor ons zichtbaar zal worden en dan breekt er een tijd van grote verwarring aan. De gevolgen hiervan zullen voor ons op aarde onplezierig zijn, om het maar zacht uit te drukken. Er zullen drie mega aardbevingen voorvallen. De drie punten ervan zullen een driehoek vormen, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.

De lokaties van deze aardbevingen zullen zijn: het grensgebied tussen Spanje en Frankrijk, de westkust van Zuid Amerika in de buurt van Valparaiso en Indonesië en dan met name Java, Sumatra en Borneo.

Ferrada zegt dat de planeet een gigantisch groot zwaartekrachtveld heeft, op een afstand van 14 miljoen kilometer de aarde zal passeren en dat 13.000 jaar geleden deze, in de tijden van Atlantis, voor het laatst langskwam.

Volgens Ferrada gaat deze planeet onherroepelijk komen, echter de mensheid is er helemaal niet klaar voor. In de onderstaande video zie je in het tweede gedeelte een interview met Ferrada uit 1999, twee jaar voor zijn dood.

Onvoorstelbaar, als je deze man ziet zitten tussen al zijn paperassen en zelf bedachte uitvindingen. Een potlood en een stuk papier en voorspellingen/berekeningen die kloppen, daar waar de wetenschap met de mond vol tanden staat en zelfs tot op de dag van vandaag ontkent dat deze onbekende planeet bestaat. Dezelfde wetenschap die Ferrada keihard uitlachte toen hij de aardbeving in 1939 voorspelde en die uiteindelijk maar hun procedures hebben aangepast toen bleek dat Ferrada kometen had “berekend”, voordat ze zichtbaar waren.

Voor het eerst zien we hier fysiek, goed onderbouwd bewijs, wat ons betreft, over het daadwerkelijk bestaan van Nibiru, deze cometa-planeta. Overweldigend wordt het voor ons omdat wat deze man al in 1940 berekende alle andere serieuze theorieën, voorspellingen, channelings, verslagen, visoenen, overleveringen, legendes en verhalen ondersteunt. Dit is het eerste serieuze wetenschappelijke bewijs van het bestaan van een onbekende komeet-planeet in ons zonnenstelsel. Jammer dat het zo lang heeft liggen onderstoffen. Zegt het voort!

Met dank aan onze bron: Niburu.co

Dalternative

———————————————————————

Voorspelling 4

De gevolgen van de passage van de planeet Nibiru

Er zijn steeds meer tekenen waar te nemen van de nadering van dit onbekende hemellichaam.

Wat zijn de gevolgen voor ons wanneer deze planeet voor allen zichtbaar dichterbij komt en de aarde passeert?

Regelmatig zien wij dingen gebeuren op aarde waarvan je eigenlijk alleen maar kunt denken dat het gebaseerd is op een strategie van: “Na ons de zondvloed”.

Misschien zitten we met die uitdrukking wel dichterbij de waarheid dan we zelf denken. Dat is als we afgaan op de theorieën van Nancy Lieder aangaande de nadering en de passage van de planeet Nibiru of Planet X zoals zij deze noemt.

De meer dan heftige aardverandering die we zien, inclusief het wegzakken en afbreken van tektonische platen, hebben allemaal te maken met de nadering van Nibiru. Het is onduidelijk wanneer dit precies zal gebeuren, maar te oordelen naar de steeds heftiger wordende aardveranderingen en de manier waarop bepaalde overheden zich gedragen is het geen kwestie meer van tientallen, maar hooguit enkele jaren.

Wanneer volgens Nancy de passage van Nibiru zal plaatsvinden zal dit gepaard gaan met een poolomkering en een drastische stijging van het zeewater, waardoor grote delen van de aarde onderwater zullen komen te staan.

Dat grote delen van de wereld in een oogwenk onderwater zullen komen te staan is trouwens ook iets dat voorspeld is door de zogenaamde slapende profeet Edgar Cayce.

De reden dat NASA ook steeds openlijker gaat praten over leven op andere planeten is volgens haar omdat ze heel binnenkort gedwongen zullen worden om ook het bestaan van de planeet Nibiru bekend te maken.

Nancy Lieder die het beheer heeft van de website Zetatalk en zegt in direct contact te staan met buitenaardsen (de Zeta’s) claimt dat overheden in China en Rusland haar boodschappen heel serieus nemen en daar ook naar handelen.

Zo is China bijvoorbeeld al jarenlang bezig met het bouwen van de zogenaamde spooksteden, ver weg van de kust. Volledig uitgerust en klaar om miljoenen inwoners te herbergen, maar op dit moment nog volkomen verlaten.

Een probleem dat China ziet ontstaan na de overstroming van grote delen van de aarde is een gigantische toestroom van vluchtelingen uit India. Omdat het land zich bevindt op een tektonische plaat die aan het wegzakken is en zij daardoor zo goed als volledig onderwater zullen verdwijnen. Aangezien China op geen enkele manier al deze vluchtelingen zal kunnen herbergen is het bewaken van de grens met India één van hun topprioriteiten.

Een land dit zich ook terdege bezighoudt met de zaken die gaan komen, is Rusland. Ook zij zullen zwaar te lijden krijgen onder de enorme hoeveelheid water. Behalve een streek rondom Moskou en het Oeralgebergte zullen de Russen eigenlijk alleen veilig zijn in het oostelijk deel van Rusland.

Daarom verscheen er volgens Nancy in februari van dit jaar het bericht in de media dat de Russische premier Medvedev opdracht had gegeven om de kantoren van alle grote staatsbedrijven te verhuizen naar het oosten.

Dat het ook geen toeval is dat in september het bericht verscheen dat Rusland nieuwe marinebases gaat vestigen op eilanden in de Oost Siberische Zee.

Waar Egdar Cayce voorspelt dat de overstromingen in een oogwenk zullen plaatsvinden, zo zegt Nancy Lieder dat dit zal gebeuren over een periode van enkele jaren na de passage van Nibiru. Gedurende deze jaren zal het zeewater dermate gaan stijgen dat het grootste deel van West Europa volledig onderwater zal komen te staan.

Ook het Westen van Rusland zal volledig onderwater komen te staan en dat is de reden dat ze hun bevolking zullen evacueren naar de oostelijke gebieden. Waar China het probleem heeft met Indiase vluchtelingen zo zal Rusland dat hebben met vluchtelingen vanuit West Europa die zullen proberen steeds verder oostwaarts te trekken.

Daarom is volgens Nancy het voor de Russen ook van cruciaal belang dat ze de Krim in handen houden. Niet alleen is dit gebied hoog genoeg om droog te blijven, maar vanuit de havens in de Krim kan Rusland door middel van schepen straks zorgen dat landsgrenzen niet worden overspoeld door vluchtelingen. De schepen zullen in staat zijn om vanuit de Krim grensbewaking uit te voeren door te varen over het overstroomde deel van Rusland.

Uiteraard weet ook Amerika precies wat er gaat komen en hebben zij uit voorzorg al een heel groot deel van hun Federale kantoren verhuisd naar Denver in Colorado. Alleen waar Rusland en China pogingen zullen doen om hun bevolking in veiligheid te brengen, zo schijnt daar in Amerika geen sprake van te zijn. Daar gaat men er vanuit dat als er onlusten en oproer zullen ontstaan dat met harde hand bestreden dient te worden, terwijl de elite zich in veiligheid brengt.

Als Nancy Lieder gelijk heeft dan ziet het plaatje er als volgt uit, enkele jaren na de passage van Niburu. Het gemiddeld waterniveau zal met ruim 200 meter zijn gestegen en alle rode gebieden liggen dan onderwater.

Je kunt natuurlijk de theorieën van Nancy en haar communicatie met de buitenaardse Zeta’s afdoen als onzin, maar feit is dat in de afgelopen tien jaar veel van wat zij heeft voorspeld aan vooral aardveranderingen, is uitgekomen.

De aarde zal een passage van Nibiru overleven, een groot deel van de mensheid niet. In feite is er niets nieuws onder de zon. In het verleden is deze planeet, bijgenaamd de Verwoester, meerdere keren op bezoek geweest, zoals wij schreven:

De donkere dagen begonnen met het laatste bezoek van de Verwoester en dit werd voorspeld door vreemde tekenen aan de hemel.

Alle mensen werden stil en liepen rond met een bleek gelaat. Zo begint het verhaal in de Kolbrin Bijbel over de laatste keer dat de planeet Nibiru de aarde passeerde. Een heftige tijd die voor grote veranderingen op aarde zorgde.

Bron: Zetatalk Newsletter

Met dank aan onze bron: Niburu.co

Dalternative

———————————————————————

Voorspelling 5

De top tien voorspellingen van Edgar Cayce

Edgar Cayce, ook wel bekend als “de slapende profeet”, voorspelde vele dingen correct, waaronder de Wall Street crash van 1929 en het begin van de Tweede Wereldoorlog.

We weten ondertussen welke voorspellingen van Cayce zijn uitgekomen. Maar welke voorspellingen van hem zijn nog niet uitgekomen?

Voor diegenen die nog nooit van Edgar Cayce hebben gehoord:

De meest prominente ziener van de vorige eeuw is ongetwijfeld Edgar Cayce (1877- 1945). Hij is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend als de slapende profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings’ slapend uitgevoerd, in een veranderde bewustzijnstoestand, die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn.

Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna honderd procent nauwkeurigheid de diagnose kon stellen van het ziektebeeld van zijn patiënten. In de meeste gevallen kon hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij in een trancetoestand verkeerde en enkel en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf, meestal, nooit eerder ontmoet had.

In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen – vooral over de Egyptische en Atlantische culturen – en hij voorspelde tevens toekomstige gebeurtenissen voor deze aarde die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes’. Edgar Cayce richtte zelf de ‘Association for Research and Enlightenment’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog steeds en is zeer actief. Edgar Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken gewijd aan deze mystieke man.

Nog een vreemd toeval: Afgelopen week plaatsten wij een artikel waarin goed werd onderbouwd dat de Grote Piramide rond 9.500 voor Christus is bebouwd. Edgar Cayce heeft altijd gezegd dat de Grote Piramide rond 10.000 voor Christus werd gebouwd.

Hier volgen de top tien voorspellingen van Cayce die nog niet uitgekomen zijn. Vele mensen hebben deze gekoppeld aan het jaar 2012, maar dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.

1) Het grootste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen. Japan zal uiteindelijk in de zee verdwijnen.

2) Er zal nieuw land verschijnen voor de oostkust van Amerika (het oude Atlantis?).

3) Er zal een omkering van de polen komen, zodanig dat waar eens een koud klimaat heerste het warmer zal worden en waar subtropische zal het meer tropisch worden. Er zullen mos en varens groeien op plekken die we ons nu niet voor kunnen stellen.

4) Er zal een tijd komen waarop de zon donker wordt. Dit is het moment van een grote spirituele ontwaking. De stad Atlantis zal gevonden worden nabij Bimini (Bimini is een eilandengroep die deel uit maakt van de Bahama’s. Deze liggen zo’n 80 km ten oosten van Miami Beach. Ook het 100 km zuidelijker gelegen eiland Cay Sal hoort bij het Bimini-district).

Men zal ontdekken dat er helende krachten aanwezig zijn in het water voor de kust van Bimini. Men zal de kracht ontdekken van kwartskristallen en de specifieke eigenschappen van kristal zoals het verhogen, het krachtiger maken en het synchroniseren van vele soorten energie, zoals licht en elektriciteit.

5) De archieven van Atlantis zullen toegankelijk zijn voor hen die spiritueel zijn ingewijd in de kennis van de ene God. Er zal een geheime kamer worden gevonden en het omhoog komen van de Tempel zorgt ervoor dat men toegang krijgt tot de archieven.

Toen men hem vroeg wat er zich dan in detail in die geheime kamer zou bevinden, antwoordde hij dat het gegevens bevat van het begin van Atlantis waar de Geest overging in vorm. De archieven beschrijven de eerste vernietiging die plaatsvond en de veranderingen van het land. Het is een soort dagboek wat vertelt over wat de mensen bezighield en hun diverse activiteiten in andere landen. En tevens is het een verslag van een vergadering van alle landen en naties. Het beschrijft de bouw van de Tempel van Inwijding. Cayce voorspelde dat Atlantis weer bovenwater zal komen.

6) Er zal een totaal nieuwe wetenschap worden ontwikkeld, met als uitgangspunt een psychische/spirituele basis. Er zal een verandering plaatsvinden in wat en hoe men gaat studeren. De wereld zal meer belang hechten aan het spirituele en minder aan het materiële aspect. Dit nieuwe gebied van de wetenschap zal net zo meetbaar en toegankelijk worden als ieder andere menselijke ervaring.

7) Er zal een “Stad van Goud” worden ontdekt in de Gobi woestijn (Noord India). Het heeft een tempel met liften, elektrische auto’s en magische elementen.

8) De oostkust van de Staat New York en de stad zelf als geheel, zullen verdwijnen.

9) De Amerikaanse westkust zal worden verwoest en er zal heel veel schade zijn in Los Angeles en San Francisco. Er zal land verschijnen voor de kust van West Amerika. De Grote Meren (op de grens van Amerika en Canada) zullen leeglopen in de Golf van Mexico via de Mississipi Rivier.

10) Cayce voorzag dat er een tijd komt dat alle mensen zich bewust zullen worden van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van een ander. Deze bewustwording zal het hele denkproces van de mensheid veranderen.

Hij voorspelde tevens dat er drie ongekend belangrijke archeologische vondsten gedaan zullen worden die voor een revolutionaire ommezwaai zullen zorgen omtrent kennis over de oorsprong van de mens. Dit zal pas gebeuren wanneer de mens een hoger spiritueel bewustzijn heeft bereikt.

Na de geweldige veranderingen op aarde breekt er een nieuw tijdperk aan van vrede en verlichting voor de mensheid. En als laatste spreekt hij over een krachtig verenigd energieveld, dat op een goede dag zal zorgen voor een sprong in het menselijk bewustzijn.

Bron:
– Souls of Distortion
– In5D

Met dank aan onze bron: Niburu.co

LoveLightValley.com

——————————————————————————————————

Actuele info:

Duidelijke signalen dat Amerikaanse overheid zich voorbereidt op grote ramp.

———————————————————————

Samenvatting

Er is een planetenstelsel onderweg richting Aarde, wat de laatste jaren er al voor heeft gezorgt dat er meer aardbevingen zijn en er onstuimiger weer is.
Deze komeet-planeet is 5 keer groter dan de Aarde.

En dat deze langskomt is niets nieuws, integendeel, de laatste keer dat deze langskwam was ten tijde van Atlantis.
Ik ga er vanuit dat iedereen wel op de hoogte is wat er toen ten tijde is gebeurd. Ik hoef denk ik niet uit te leggen, dat hij ook deze keer niet onmerkbaar zal passeren.

U zult denken….hij komt dus langs, en zal ons niet raken, wat is dan het probleem? Dat probleem bestaat hoofdzakelijk uit de enorme zwaartekracht wat deze komeet-planeet heeft, wat zeer veel invloed op de Aarde, maar ook op de andere planeten in ons zonnestelsel heeft.

En dan heb ik het over ontzettend hoge tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, meteorieten, het omkeren van de polen en heel veel regen.

Voorspeld is dat er allereerst 3 grote aardbevingen zullen plaatsvinden. Het tijdstip daarvan is mij niet bekend.
Dan zou deze komeet-planeet omstreeks Kerst 2015 of vlak erna met het blote oog zichtbaar worden, en uitzien als een heldere ster naast de zon.
Deze is momenteel nog niet overal te zien omdat deze zich nog achter de zon bevind.

Nadat deze komeet-planeet voor iedereen zichtbaar zal zijn, zullen veel mensen van streek zijn.
Logisch als je tegen die tijd deze info nog niet wist.
Dus vertel het aan zoveel mogelijk mensen, gebruik hiervoor ook social media, en wees voorbereid. Want helaas zal onze overheid dit gevaar hoogstwaarschijnlijk gaan ontkennen.

Wellicht zult u dit bericht nogal ongeloofwaardig vinden. Straks zult u ervoor dankbaar zijn, dat deze informatie voor u iets toegankelijker is gemaakt. Het kan namelijk uw leven redden. En zou ik en alle andere voorspellers ernaast zitten, kunnen we daar alleen maar dankbaar voor zijn. Helaas ben ik van het tegendeel overtuigd, aangezien bovenstaande voorspellingen niet de enigste zijn. Het zijn er gewoonweg zodanig veel, dat het geen slimme zet zou zijn om er geen rekening mee te houden.

Zodra dit planetenstelsel daadwerkelijk zichtbaar wordt zult u dit artikel hopelijk meer serieus gaan nemen, dan dat u dit denkelijk momenteel doet. Ik begrijp dat het ook nogal een voorspelling is waarvan je wakker kunt liggen.

Mijn advies: Maak alvast een lijstje van de dingen die voor u in zo een situatie onmisbaar zijn, en verdiep u daarna in een voor u veilige locatie waarnaartoe u zou kunnen vluchten om de passage van deze komeet-planeet te kunnen overleven. Des te eerder u met uw voorbereidingen begint, des te beter, maar uiterlijk zodra deze zichtbaar is, en u al uw twijfels overboord kunt gooien.

Ondertussen zal ik nog meer artikelen blijven plaatsen die voor u praktisch kunnen zijn.

Het volgende moment van grote onrust zal in juni 2016 gaan plaatsvinden. Er zullen dan 3 dagen duisternis zijn, en mensen zullen denken dat de aarde vergaat. De onrust hieromtrent gaat vermoedelijk 7 dagen duren. Daarna zullen de meesten opgelucht zijn, het gevaar lijkt voorbij. Lijkt is in dit geval het juiste woord. Als u de voorspellingen goed hebt gelezen weet u dus al dat het moment is aangebroken dat u meteen naar uw veilige locatie moet vertrekken.

Want vanaf augustus 2016 zal er een volledige duisternis komen die 1 tot 5 jaar zal aanhouden. Het wordt donker, er zal niets kunnen groeien, en mensen zullen van honger en vooral dorst sterven. Behalve degenen die goed voorbereid zijn.

Het mooie is dat we wel iets hebben om naar uit te kijken. De duisternis zal ophouden, er zal weer licht zijn. Maar ook een hele schone planeet, alle vervuiling zal verdwenen zijn. Het paradijs op aarde. En dit alles met de vrijheid om een geheel nieuwe start te beginnen. Op de plek waar u op dat moment leeft, of op het stuk nieuwe aarde wat zal zijn ontstaan voor West en/of Noord Amerika. Waar u naartoe zou kunnen gaan migreren. Dit zullen vermoedelijk de meeste overlevenden doen.
Mooier kan ik het niet maken.

Zorg in de tussentijd, dat u alle kennis en spulletjes heeft, die u daarmee zullen helpen.
En ben sociaal, help elkaar.
Deel alles, ook uw kennis en talenten. Wees lief en begripvol voor elkaar.

Er komt dus een moment waarop dit hemellichaam voor ons zichtbaar zal worden en dan breekt er een tijd van grote verwarring aan. De gevolgen hiervan zullen voor ons op aarde onplezierig zijn, om het maar zacht uit te drukken. Er zullen drie mega aardbevingen voorvallen. De drie punten ervan zullen een driehoek vormen, zoals te zien is op onderstaande afbeelding.

De lokaties van deze aardbevingen zullen zijn: het grensgebied tussen Spanje en Frankrijk, de westkust van Zuid Amerika in de buurt van Valparaiso en Indonesië en dan met name Java, Sumatra en Borneo.

Waar Egdar Cayce voorspelt dat de overstromingen in een oogwenk zullen plaatsvinden, zegt Nancy Lieder dat dit zal gebeuren over een periode van enkele jaren na de passage van dit hemellichaam. Gedurende deze jaren zal het zeewater dermate gaan stijgen dat het grootste deel van West Europa volledig onderwater zal komen te staan.

Veilige plekken volgens Edgar Cayce:

Veilige plekke volgens Nancy Lieder:

Lees hier de wat uitgebreidere info over de veilige locaties, en waar je rekening mee moet houden als je de voor jou meest veilige locatie wilt vinden.

Veel succes ermee!

LoveLightValley.com